Op zoek naar een Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang

Je wordt ingeschakeld in de voor- en naschoolse kinderopvang en voor de opvang op schoolvrije dagen. Je staat in voor de ontvangst en begeleiding van kinderen van 2,5 tot 12 jaar (kleuter en lager onderwijs). Je creëert een thuisvervangend milieu en je werkt in een variabel uurrooster.

Wat wordt er van jou verwacht?

Kennis
Je kan je moeiteloos inleven in de wereld van de kinderen. Je bent in staat om een groep kinderen te begeleiden, animeren maar ook te leiden. Je kan de kinderen een verantwoorde educatieve vrijetijdsbesteding aanbieden. Je straalt vertrouwen uit en respecteert het beroepsgeheim.
Aanwervingsvoorwaarden
- Beschikken over een diploma secundair onderwijs.
- Voldoen aan de diplomavoorwaarde van Kind en Gezin (50%-norm).
- onmiddellijk beschikbaar zijn
 

Jobgerelateerde competenties

 • Werken volgens sociale en ethische normen
 • Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst
 • Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega's
 • Spelactiviteiten organiseren Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten
 • Werken met kinderen: Van 6 tot 10 jaar
 • Werken met kinderen: Van 3 tot 6 jaar
 • Werken met kinderen: Van 10 jaar en ouder

Persoonsgebonden competenties

 • Zelfstandig werken
 • Contactvaardig zijn
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Plannen (= ordenen)
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

gewenste ervaring

niet van belang

Wat bieden wij jou aan?

Je wordt vergoed volgens de wettelijke barema’s en geniet van tal van extralegale voordelen (maaltijdcheques, fietsvergoeding, …).
 

Download bijlage(s)